Structurez

Demontabele houtskeletbouw

WOODinc

Structurez is een houtskeletbouwsysteem dat door gebruik van stalen verbindingselementen gemakkelijk kan worden op- én afgebouwd. Waar de houten balken en kolommen volledig uit hernieuwbare grondstoffen bestaan, genieten de stalen verbindingen van een lange levensduur en potentieel voor hoogwaardige recyclage. De verbindingen, gebaseerd op een Japanse techniek, verzekeren de demonteerbaarheid. Dat gaat relatief snel en vereist geen specifieke expertise of hulpmiddelen. Hoewel de structurele elementen enige afmetingen vereisen, zijn ze relatief gemakkelijk te hanteren. In principe is het mogelijk individuele kolommen en balken afzonderlijk te demonteren voor herstel of vervanging, al is dat binnen een dragende structuur uiteraard nooit vanzelfsprekend. Het is in ieder geval mogelijk verschillende bouwlagen los te koppelen van het houtskelet om zo een snellere aanpassing van bijvoorbeeld gevel of planindeling mogelijk te maken.

Functionele laag

 • Structuur
 • Verticale structuur

Productgroep

 • Frame

Circulaire strategiëen

 • Materiaal

  • Gerecycleerd

   Afval- of reststromen recycleren voor de productie van hoogwaardige bouwmaterialen vermindert zowel de afvalproductie als de ontginning van nieuwe grondstoffen.

  • CBP
   Hernieuwbaar

   Hernieuwbare of nagroeibare materialen worden continu op een natuurlijke manier aangevuld. Vaak leveren ze een positieve milieu-impact tijdens dat groeiproces.

  • CBP
   Gezond

   Materialen die gezond zijn, brengen geen schade toe aan mens en milieu. En dat zowel tijdens gebruik als bij fabricage, recyclage en hergebruik.

  • Upcyclebaar

   Een materiaal dat na gebruik zonder waardeverlies gerecycleerd kan worden, kan herhaaldelijk in hoogwaardige toepassingen worden ingezet.

  • Biologisch afbreekbaar

   Veel natuurlijke materialen kunnen in de juiste omstandigheden én als geen kunstmatige additieven werden toegevoegd biologisch worden afgebroken. 

 • Component

  • Hergebruikt

   Hergebruikte componenten worden rechtstreeks terug op de markt geplaatst, na eventuele herstellingen, bewerkingen of behandelingen.

  • Omkeerbaar

   Dankzij omkeerbare verbindingen kan een component zonder schade gedemonteerd worden. Dat laat hergebruik toe, maar ook onderhoud, herstel en vervangingen.

  • Eenvoudig

   Componenten die eenvoudig te plaatsen en verwijderen zijn, kunnen ook in de toekomst gemakkelijk toegepast worden, zonder specifieke kennis of hulpmiddelen.

  • Snel

   Snelheid van montage en demontage maakt selectieve ontmanteling, verplaatsing en hergebruik zowel praktisch als financieel meer interessant.

  • Compatibel

   Componenten met compatibele afmetingen kunnen gemakkelijk gecombineerd, maar ook door andere componenten vervangen worden.

  • Robuust

   Dankzij een lange levensduur hoeven componenten niet snel vervangen te worden en kunnen ze na een eerste gebruik mogelijk zelfs nog hergebruikt worden.

  • Hanteerbaar

   Componenten met beperkte maten en gewicht zijn eenvoudig vast te nemen en te verplaatsen en laten opslag en transport gemakkelijker toe.

  • CBP
   Onafhankelijk

   Een onafhankelijke component kan weggenomen of vervangen worden zonder daarbij de aangrenzende componenten te moeten verwijderen of beschadigen.

  • Gelaagd

   Door verschillende bouwlagen fysiek van elkaar te scheiden, kan één laag worden aangepast, verwijderd of vervangen zonder aan de anderen te raken.

  • Geprefabriceerd

   Prefabricatie laat toe delen van een gebouw vooraf te assembleren. Dat levert kansen voor een hogere kwaliteit en efficiëntie en kan ook de demontage versnellen.

 • Informatie

  • Materiaalpaspoort

   Een materiaalpaspoort bundelt alle relevante informatie over een bouwproduct of -component en houdt die beschikbaar tijdens de volledige levensduur.

  • Gemonetariseerde score

   Een gemonetariseerde score, doorgaans het gevolg van een levenscyclusanalyse, geeft een inzicht in de totale milieu-impact van een bouwproduct.

 • Circulaire dienst

  • CBP
   Terugkoopgarantie

   Met een terugkoopgarantie engageert de producent of verkoper zich om een product na gebruik terug te nemen, aan een vooraf bedongen prijs.

  • Inzameldienst

   De producent zamelt rest- en afvalstromen van zijn producten in, doorgaans voor hoogwaardige recyclage.

  • Onderhoudscontract

   De producent blijft tijdens het gebruik verantwoordelijk voor het onderhoud van het product. Zo blijven kwaliteit en prestaties gegarandeerd.

  • CBP
   Hersteldienst

   De producent of verkoper biedt herstellingen aan. Zo kan de levensduur van een component of product worden verlengd.

  • CBP
   Product as a service

   In een product-dienst systeem blijft de producent eigenaar van de producten. De gebruiker betaalt voor de geleverde dienst, enigszins vergelijkbaar met een huurcontract.

Een project van